baner .poland
.usa
.flag
.italy
.russia

Dr.Ashkar przeniósł się na stałe do Californii - przekazuje wszystkim słoneczne pozdrowienia!
Osoby znające język angielski mogą się kontaktować bezpośrednio z dr Ashkarem na email:
gashkar12@hotmail.comOsoby zainteresowane terapią dr Ashkara w celach profilaktycznych, terapeutycznych lub rehabilitacyjnych
czy też potrzebujące porady, proszone są o kontakt z konsultantem na adres emailowy:
ashkar@remedium.us
lub telefon:
791 917 814