POWRÓT

GLUTATION - CO TO JEST ?

GLUTATION W ZDROWIU I W CHOROBIE

Glutation to niezbędna dla organizmu, powstająca w ciele niewielka cząsteczka wykazująca trzy niezwykle ważne funkcje:

  1. Przeciwutleniacz
  2. Stymulator odporności
  3. Detoksykant
Bez glutationu komórki podlegałyby nieustającemu utlenianiu i niszczeniu, organizm wykazywałby słabą odporność na zakażenia bakteryjne, wirusowe i rozwój komórek nowotworowych, a wątroba ulegałaby uszkodzeniu pod wpływem gromadzących się w niej toksyn. Każda komórka w organizmie jest sama odpowiedzialna za produkcję glutationu i musi posiadać niezbędne do tego substraty. Zapotrzebowanie na glutation jest zawsze wysokie, gdyż jest on szybko zużywany pod wpływem wielu bodźców.
Do powszechnych niedoborów glutationu prowadzą:
  • stres
  • zanieczyszczenie środowiska
  • zła dieta
  • promieniowanie
  • zakażenia, urazy, skaleczenia
  • starzenie się organizmu

GŁÓWNY PRZECIWUTLENIACZ

Powszechnie znane i stosowane antyutleniacze, takie jak witamina C, E i selen unieszkodliwiają wolne rodniki. Chociaż występują naturalnie
w środowisku, to nie stanowią składnika komórkowego i dlatego też muszą być dostarczane organizmowi w zbilansowanej diecie. Biorąc pod uwagę podstawowe znaczenie antyutleniaczy w zachowaniu zdrowia, nie dziwi fakt, że organizm sam je wytwarza. Najważniejszym z nich jest glutation. To właśnie od niego zależy prawidłowe funkcjonowanie innych antyutleniaczy i dlatego naukowcy nazywają
go „głównym przeciwutleniaczem”.

ODŻYWKA DLA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Zadanie układu odpornościowego polega na wykrywaniu i niszczeniu szkodliwych mikroorganizmów, obcych antygenów, a także komórek nowotworowych. Organizm, w którym glutation obecny jest w wysokim stężeniu, z łatwością zwalcza takie zagrożenia. Gustavo Bounous, główny ekspert z zakresu wiedzy o glutatione, mówi: „Podstawowym czynnikiem decydującym o aktywności limfocytów (białych krwinek) w organizmie jest obecność glutationu”. W uproszczeniu można powiedzieć, że glutation stanowi „odżywkę” dla układu immunologicznego.

NATURALNA DETOKSYKACJA

Rosnące zanieczyszczenie środowiska coraz bardziej zmniejsza zapasy glutationu w organizmie. Głównym organem odtruwającym organizm jest wątroba – największe źródło glutationu. Badania pokazują, że niskie stężenie glutationu upośledza funkcjonowanie wątroby, a w rezultacie sprzyja kumulacji toksyn w organizmie oraz uszkadzaniu pojedynczych komórek i całych organów. Jako dowód należy przytoczyć, że w codziennej praktyce do odtruwania niektórych pacjentów, którzy przedawkowali np. paracetamol, lekarze stosują właśnie leki pobudzające produkcję glutationu.